آشنایی با ریاضی پایه دوم و سوم راهنمایی
سلام به دانش آموزان کلاس اول و دوم که می خوان  کمی با دروس ریاضی پایه دوم و سوم آشنا بشن                                           دوم راهنمایی                                                . بخش اول : مجموعه ی عددهای صحیح مجموعه عدد صحیح . بخش دوم : حساب توان دستگاه های شمار جذر . بخش سوم : هندسه ی 1 مثلث قائم الزاویه / زاویه و مثلث توازی / چهارظلعی ها . بخش چهارم : عدد گویا عدد گویا (جمع ، تفریق ، ضرب) . بخش پنجم : کاربرد حروف عبارت های جبری معادله مختصات . بخش ششم : هندسه ی 2 مساحت تقارن حجم مطالب سوم را در ادامه مطلب مشاهده کنید.:: موضوعات مرتبط: ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3 :: برچسب‌ها: تابستان, ریاضی, دوم, سوم, تمرین " href="http://naderi20.blogfa.com/post-189.aspx">» ادامه ی مطلب نوشته شده توسط علی در شنبه 20 خرداد1391 .:: GetBC(189); نظر دهید ::. زنگ ریاضی (علی امینی )  علی امینی کلاس سوم 2مدرسه راهنمایی جمیل ارغوانیه دانش آموز فعالیه ,شعر میگه ,میخونه ,ازبر نقشه جغرافیا میکشه به زنگ ریاضی نادری هم یه جورایی آلرژی داره ..... زنگ ریاضی........علی امینی                               باز شده روز شنبه .........روز درس ریاضی    قضیه های تالس .......بردار های مساوی عبارتهای جبری .........معادلات خطی دستگاه مختصات .......عدد های خطر ناک از جمع های بردار .........تا سیلی های آبدار مغزما لنگ کرده ..........مخم دیگه هنگ کرده  امسال دیگه تمومه .......مخم توی فرغونه زنگ ریاضی بابا دیگه بی خیالش .. مال بدم بمونه بیخ ریش صاحابش آلرژی دارم بهش ..............به اون و دبیرش معلمش میخنده ......سوال کنی منفی میشه نصیبت نمیزاره کیف کنی ........با دوستات بازی کنی بازی کردن حرامه ..........مجازاتش عین بهنام بهنام ازش میترسه ........اما همش میخنده   آروم آروم ساعت رفت ........ذهن شما به من رفت رفت به کلاس اعداد ......لازم داری یه قرص اعصاب آخر زنگ که میشه مخت یه جوری میشه زنگو میزنند همیشه این قسمت خوبشه کلاس شده نمونه شعرم دیگه تمومهخداحافظ ریاضی دارم میرم به بازی     :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، لبخندلبخند :: برچسب‌ها: ریاضی, شعر, زنگ, امینی,   ورودي دبيرستان نمونه دولتي سال 90 بالاخره نمونه سوالات ورودي دبيرستان نمونه دولتي سال 90 رو براي دوستاني كه تقاضا كرده بودند قرار دادم اگر تونستم سوالات 89 رو پيدا كنم تو وبلاگ قرار مي‌دم دانلود سوالات با حجم 2 مگابايت:: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3 GetBC(180); رسم های راهنمایی توجه :پسورد رسم ها gmath می باشد تمامی رسم های اول راهنمایی تمامی رسم های دوم راهنمایی تمامی رسم های سوم راهنمایی :: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3 :: برچسب‌ها: رسم, راهنمایی, اول, دوم, سوم .:: GetBC(179); نظر دهید ::. حجم حجم ::.   حجم:(Volume) حجم در لغت به معنی برآمدگی و ستبری و جسامت چیزی می باشد و در اصطلاح هندسه گنجایش و ظرفیت جسم و آن مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند, را نشان می دهد.   منشور: (Prism) منشور در لغت به معنی پراکنده, نشر شده, زنده شده و مبعوث است و در اصطلاح هندسه نام شکل است که دو قاعده دارد که دو چند ضلعی مساوی هستند و بدنه منشور(سطح جانبی منشور ) از مستطیلها یا متوازی الاضلاعها تشکیل شده است.   معرفی منشور 5 پهلو: ي نام شکل: منشور 5 پهلو ي یال های منشور: 'EE',DD',CC',BB',AA ي وجه منشور: هر کدام از مستطیل های جانبی را یک وجه منشور می نامند. ي ارتفاع منشور: از آنجا که هر کدام از یال ها بر دو قاعده منشور عمود می باشند, لذا ارتفاع منشور با اندازه هر یک از یال ها برابر است. ي قاعده ی منشور: منشور دو قاعده دارد. ABCDE و 'A'B'C'D'E که دو پنج ضلعی مساوی اند. رابطه های مهم: ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی منشور مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل منشور     استوانه: (Cylinder) نام شکلی است که دو قاعده دارد که دو دایره مساوی هستند و بر جانبی راست استوار است.                            اگر مستطیل را حول طول آن دوران دهیم, شکل فضایی حاصل استوانه نامیده می شود. در این صورت طول مستطیل ارتفاع استوانه و عرض آن شعاع قاعده استوانه می باشد.  در شکل بالا مستطیل ABCD را حول طول آن دوران داده ایم و استوانه بوجود آمده است. رابطه های مهم: ارتفاع×مساحت قاعده(دایره) = حجم استوانه ارتفاع×محیط قاعده(دایره) = مساحت جانبی استوانه مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل استوانه     هرم: (pyramid)  هرم در لغت به معنی سخت پیر گردیدن و کلان سال شدن است و در اصطلاح هندسه حجمی است که قاعده آن یک چند ضلعی و وجوه جانبی اش مثلثهایی باشند که همه به یک رأس مشترک(رأس هرم) منتهی می شوند.    معرفی هرم منتظم: ي نام شکل: هرم منتظم. ي رأس هرم: نقطه S ي ارتفاع هرم: پاره خطی است که از رأس هرم به مرکز قاعده ی هرم عمود است(SO) ي قاعده هرم: پنج ضلعی منتظم ABCDE ي سهم هرم: ارتفاع مثلث های جانبی, ارتفاع هر وجه جانبی هرم منتظم(SH). ي وجه هرم: هر یک از مثلث هایی که بدنه هرم را می پوشانند را یک وجه جانبی     می نامیم. ي یال هرم: محل تقاطع هر دو وجه جانبی را یال هرم می نامیم. SE,SD,SC,SB,SA   رابطه های مهم:          مخروط : (cone)  مخروط به معنی خراشیده شده ، تراشیده شده و خراطی شده است ودر اصطلاح هندسه حجمی است که از دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع آن به دست می آید . کله قند و کلاه بوقی نمونه هایی به شکل مخروط هستند.   معرفی مخروط :                                          ي نام شکل : مخروط ي رأس :نقطه ی s ي ارتفاع :پاره خط SO ضلعی که مثلث قائم الزاویه را حول آن دوران داده ایم تا مخروط بوجود آید. پاره خطی است که از رأس مخروط بر صفحه ی قاعده ی آن عمود است . ي قاعده ی مخروط : دایره c به مرکز O و شعاع oB را قاعده ی مخروط می نامیم. ي مولد مخروط :پاره خط SA یا SB ، وتر مثلث قائم الزاویه که مخروط را بوجود آورده است. رابطه های مهم :     کره : (sphere) کره به معنی گوی و آن چه که به شکل گوی باشد، است و در اصطلاح هندسه شکلی است که از دوران نیم دایره حول قطرش بوجود می آید . مانند توپ ، گوی چوگان   معرفی کره: ي مرکز کره :نقطه ی O ي شعاع کره :R (فاصله ی نقاط روی سطح کره از مرکز کره)      ي دایره ی عظیمه :اگر یک کره را نصف کنیم، دایره ای که از نصف کردن کره بدست می آید، دایره عظیمه نام دارد .  رابطه های مهم :         1- اگر مثلث قائم الزاویه ای را حول وترش دوران دهیم ، دو مخروط پدید می آید که قاعده های آن ها بر هم منطبق اند. مثال: مثلث قائم الزاویه ای به اضلاع 6 ، 8 ، 10 ، را حول وتر این مثلث دوران می دهیم . حجم جسم حاصل را حساب کنید .        حل:                                   2- با توجه به دستور محاسبه ی مساحت کره (r۲ ת 4) مشخص می شود که اگر شعاع کره ای را a برابر کنیم مساحت آن a۲ برابر می شود. مثال: اگر شعاع کره ای را 5 برابر کنیم ، مساحت آن چه تغییری می کند؟ حل:              3- با توجه به دستور محاسبه ی حجم کره مشخص می شود که اگر شعاع کره ای را a برابر کنیم، حجم آن a۲ برابر می شود. مثال: اگر شعاع کره ای را 3 برابر کنیم ، حجم آن چه تغییری می کند؟ حل: یعنی حجم کره ی جدید 27 برابر جحم کره ی قدیمی می باشد.   4- اگر مکعبی را در یک کره محاط کنیم ، قطر مکعب با قطر کره مساوی است .   5- از دوران یک ذوزنقه ی قائم الزاویه حول ساق قائم ، مخروط ناقصی پدید  می آید که حجم آن ازدستور زیر قابل محاسبه است:       ‏    :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3 :: برچسب‌ها: سوم, حجم, راهنمایی .:: GetBC(176); نظر دهید ::. نمونه سوال معادله خط سوم راهنمایی مدرسه جمیل ارغولنیه نمونه سوال معادله خط سوم راهنمایی :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، نمونه سوال دوره راهنمایی نوشته شده توسط علی در دوشنبه 15 اسفند1390 .:: GetBC(160); نظر دهید ::. نمونه سوالات ورودي دبيرستان نمونه دولتي سال 90 دانلود سوالات با حجم 2 مگابايت :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، نمونه سوالات ورودي دبيرستانها :: برچسب‌ها: نمونه, دولتی, ورودی, دبیرستانها, 90 نوشته شده توسط علی در سه شنبه 2 اسفند1390 .:: GetBC(145); نظر دهید ::. جمع وتفریق اعداد صحیح با سلام ... برای جمع و تفریق اعداد صحیح می توان از شیوه زیر برای آشنایی و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان استفاده نمود . که با دادن جمع و تفریق های متعدد و خواستن تکلیف از آنها ، آنها را با این مهم آشنا سازیم ... نکته مهم در این آموزش استفاده از رنگهای سرد و گرم برای اعداد مثبت و منفی می باشد ... رنگهای مخالف با هم خط می حورند و رنگ های مشابه با هم جمع می شوند . تفریق اعداد صحیح ... :: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3 .:: GetBC(143); نظر دهید ::. نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اول (89-88)نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان   برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید سوالات  پاسخنامه  اول (90-89) برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید                              صبح١راهنماییاول(90-89)     نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان                                       نوبت عصر1راهنمای دوم (89-90)برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید              عصر٢راهنمایی     دوم (90-89) برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید                     صبح2راهنمایی دوم  88-89 نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان                                       برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید سوالات     پاسخنامه سوم (90-89)برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید صبح3راهنمایی سوم (90-89)  برای مشاهده نمونه سوال وپاسخنامه ، بر روی متن ذیل کلیک نمایید                       نوبت عصر٣راهنمایی سوم 88- 89  نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان      برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید سوالات      پاسخنامه :: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3، سوالات مسابقه علمی نوشته شده توسط علی در سه شنبه 25 بهمن1390 .:: GetBC(141); نظر دهید ::. كليپ( جمع و تفریق متناظر با بردار) جمع و تفریق متناظر با بردار 1 جمع و تفریق متناظر با بردار 2 جمع و تفریق متناظر با بردار3 باز کردن و بستن مکعب اثبات فیثا غورس *************** جمع و تفریق متناظر با بردار گویا ۴ جمع و تفریق متناظر با بردار صحیح محور اعداد گویا حالات مختلف رنگ کردن پیراهن و شلوار تساوی مثلث۱ تساوی مثلث ۲ تعداد مسیر ها طول بردار گویا منبع:http://mathgroup.blogfa.com :: موضوعات مرتبط: ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3، فیلم و فلشهای آموزشی نوشته شده توسط علی در دوشنبه 24 بهمن1390 .:: GetBC(130); نظر دهید ::. نمونه سوالات ورودي دبيرستان نمونه دولتي نمونه سوال سال 82  دانلود نمونه سوال سال 83  دانلود نمونه سوال سال 84  دانلود نمونه سوال سال 85 دانلود نمونه سوال سال 86 دانلود نمونه سوال سال 87  دانلود نمونه سوالات سال ۸۸       دانلود       :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، نمونه سوالات ورودي دبيرستانها .:: GetBC(126); نظر دهید ::. بازی های فلش ریاضی بازی های فلش ریاضی بازیهای جالب از درسهای ریاضی )برای آموزش بهتر مطالب ریاضی به دانش آموزان جهت دانلود کلیک کنید :: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3، فیلم و فلشهای آموزشی .:: GetBC(125); نظر دهید ::. ترفند در ضرب اعداد ترفند در ضرب اعداد این مطلب در مورد ریاضیات راهنمایی می باشد ... ... ... با این ترفند شما می توانید هر دو عدد از ۱۱ تا ۱۹ را بدون استفاده از ماشین حساب به سرعت در ذهن خود ضرب کنید . در این جا به طور مثال ۱۶*۱۹ را ازمایش می کنیم . مرحله اول : عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکتر جمع کنید.(یعنی ۲۵=۶+۱۹ )و در جلوی حاصل جمع صفری قرار دهید .(۲۵۰) مرحله دوم : یکان دو عدد را در هم ضرب کنید و با عدد قبلی جمع کنید .(۵۴=۶*۹ و ۳۰۴=۵۴+۲۵۰) جواب ما ۳۰۴ است . اگر این عمل را چند بار تکرار کنید به راحتی در چند ثانیه می توانید ضرب های دو رقمی زیر ۲۰ رو حل کنید.:: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3، دانستنی های ریاضی، لبخندلبخند .:: GetBC(124); نظر دهید ::. يادي از تالس يادي از تالس انيميشني مفيد درباره ي قضيه ي تالس... :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، فیلم و فلشهای آموزشی .:: GetBC(119); نظر دهید ::. چگونه درس ریاضی ام را مطالعه کنم ؟ چگونه درس ریاضی ام را مطالعه کنم ؟ حافظه انسان طوری است که پس از چند دقیقه قسمتی از مطالب را فراموش می کند، و بعد از یک شبانه روز فقط رئوس مطالب را به خاطر می آورد. اما اگر در روش های مطالعه خود تجدید نظر کنید، می توانید بر این ضعف ذاتی حافظهغلبه کنید .یک خواننده خوب کسی است که تا جایی که ممکن است: - نکات اصلی مطلب را بگیرد - در مورد آنچه نویسنده می گوید، فکر کند .- فعال باشد نه منفعل .- بر روی چیزی که می خواند تمرکز کند .- هر چیزی را به آن موضوع مربوط است به خاطر بیاورد .- آنچه را می خواند با زندگی شخصی خود مرتبط کند .با استفاده از روشهای زیر و تمرین بیشتربه زودی به نتیجه خوبی می رسید: -۱در مورد موضوعی که قرار است بخوانیدفکرکنید: در مورد این موضوع چه می دانم؟ چه چیزی می خواهم یاد بگیرم؟بعد از خواندن، چه چیزی یاد گرفته ام؟-۲ابتدا بخشی را که می خواهید بخوانید سریع نگاه کنید: چه مطلبی به نظرتان آشناست؟ چه چیزهایی به نظرتان تازگی دارد؟ درک کلی شما از موضوع چیست؟۳-این بار مطالب را به دقت بخوانید و از نکات مهم یادداشت بردارید: مسائل ریاضی را بخوانید و حل آن را روی یك برگه بنویسید.نكات و فرمول ها رایادداشت كنید.-۴ آنچه را که خوانده اید، دوره کنید: یكبار خواندن كافی نیست و به زودی بسیاری از مطالب را فراموش می كنید.بدون آن كه به پاسخ مسائل نگاه كنید یكبار دیگر آن ها را روی یك برگه حل كنید تا به اشكالات خود پی ببرید. :: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3 .:: GetBC(115); نظر دهید ::. .فیثاغورس :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، فیلم و فلشهای آموزشی :: برچسب‌ها: فیثاغورس, آموزش .:: GetBC(110); نظر دهید ::. سوالات نوبت اول از لینک های زیر میتوانید سوالات نوبت اول را دانلود کنید: موفق باشید. نوبت اول - پایه اول - 90 نوبت اول - پایه دوم - 90 نوبت اول - پایه سوم - 90:: موضوعات مرتبط: ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3 .:: GetBC(104); نظر دهید ::. پویا نمایی زوایای داخلی و خارجی مثلث اندازه هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور  مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، فیلم و فلشهای آموزشی نوشته شده توسط علی در یکشنبه 2 بهمن1390 .:: GetBC(102); نظر دهید ::. پویا نمایی از زاویه محاطی و مرکزی :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3، فیلم و فلشهای آموزشی .:: GetBC(101); نظر دهید ::. نمونه سوال ریاضی سوم نوبت 1 سوال ریاضی سوم نوبت1 فنارت۹۰ سوال ریاضی سوم نوبت1 جمیل۹۰  ریاضی سوم (ترم اول شهدای فنارت ) ریاضی سوم(ترم اول جمیل ارغوانیه ) ریاضی سوم (نمونه سوال تا پایان اعداد گویا :: موضوعات مرتبط: ریاضی سوم راهنمایی..3 نوشته شده توسط علی در یکشنبه 25 دی1390 .:: GetBC(97); نظر دهید ::. تصاویرتصاویرتصاویرتصاویرتصاویرتصاویرتصاویر تصاویر مدرسه راهنمایی جمیل   تصاویر مدرسه راهنمایی شهدای فنارت   تصاویر مدرسه راهنمایی شهدای سروشبادران       ردپای همنشینی    :: موضوعات مرتبط: گالری تصاویر همکاران ودانش آموزان، ریاضی اول راهنمایی.1، ریاضی دوم راهنمایی..2، ریاضی سوم راهنمایی..3 :: برچسب‌ها: عکسها, مدرسه, دانش اموزان, ورزنه .:: GetBC(93); نظر دهید ::. آموزش جدول ضرب ..بوجاری ورزنه جدول ضرب عدد ۲ جدول ضرب عدد ۳ جدول ضرب عدد ۴
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کریم در پنجشنبه بیستم مهر 1391 و ساعت 22:10 |

1- واكنش سديم ئيدروكسيد(NaoH) با هيدروكلريك اسيدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها مي باشد؟


 

الف: تركيب

دليل: جانشيني دو گانه زيرا در اين تغيير (H) از اسيد جاي خود را با (Na) از باز عوض مي كند.

پس داريم:

 Hcl+NaoH --------› Nacl+H2o

 

ب: تجزيه

 

ج: جانشيني يگانه

ü

د: جانشيني دوگانه

 

 

2- اگر بنزين مورد استفاده در خودروها را ايزواكتان خالص (C8H18) در نظر بگيريم براي اين كه كارآيي موتور خوب باشد نسبت O2 به بنزين در هنگام ورود به سيلندر خودرو به كدام صورت است؟


                                                          

الف:ü                   ب:                     ج:                     د:     

 

دليل:

2C۸H۱۸ + ۲۵ O۲  ---------› 16Co2+18H2O

 

 

3- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضريب هاي مواد واكنش دهنده كدام عدد زير است؟


 

الف: 11

دليل:

3Fe+4H2o ---------› Fe3o4+4H2

 

ب: 5

 

ج: 12

ü

د: 7

 

 

4- در هسته ي يك اتم عامل پايداري هسته كدام است؟


 

الف: نيروي دافعه ي بين پروتون ها

 
 

ب: نيروي جاذبه ي بين الكترون ها و نوترون ها

 

ج: نيروي دافعه بين الكترون ها

ü

د: نيروهاي هسته اي حاصل از نوترون ها

 

 

5-  PH محلول A برابر 5 و PH محلول B برابر 2 مي باشد.كدام گزينه در مورد اين دو ماده درست است؟


ü

الف: هر دو اسيدند

 
 

ب: هر دو باز هستند

 

ج: ماده A اسيد و ماده B باز است

 

د: ماده A باز و ماده B اسيد است

 

 

6- كدام يك از از نظريه هاي زير در مورد سياره پلوتو صحيح است؟


 

الف: يك سياره خارجي است

 
ü

ب: زماني يكي از قمر هاي نپتون بوده است.

 

ج: از يك منظومه ديگر وارد منظومه شمسي شده است.

 

د: يك سياره داخلي است.

 

 

7- كدام عامل مهم ترين دليل براي حركت ورقه هاي سنگ كره مي باشد؟


ü

الف: جريان هم رفتي در نرم كره

 
 

ب: اختلاف چگالي در نرم كره

 

ج: اختلاف دما در نرم كره

 

د: جريان هاي دريايي

 

 

8- كدام گياه نسبت به بقيه پيشرفته تر است؟
 

الف: سرخس

دليل: زيرا كدو يك گياه گلدار است و نسبت به بقيه گياهان پيشرفته تر است.
 

ب: خزه

 

ج: كاج

ü

د: كدو

 

 

9- قطع كردن دم موشها در طي چندين نسل پي در پي توسط ويسمن اثبات مي كند كه:


 

الف: صفات اكتسابي ارثي هستند

 
 

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها موجب بروز تغيير مي باشد

ü

ج: صفات اكتسابي ارثي نمي شوند

 

د: تغييرات در جمعيت جانداران به وجود مي آيد نه در فرد

 

 

10- شخصي با نيروي 200 نيوتن كه با سطح افق زاويه 60 درجه مي سازد، جعبه اي به وزن 400 نيوتن را كه روي سطح افقي است 16 متر جابجا مي كند. كار انجام شده توسط اين شخص چقدر است؟


 

الف: 3200j

دليل:

W=F.d.cosα--›W=200×16× ½ =1600j

ü

ب: 1600j

 

ج: 800j

 

د: 200j

 

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:28 |

10- شخصي با نيروي 200 نيوتن كه با سطح افق زاويه 60 درجه مي سازد، جعبه اي به وزن 400 نيوتن را كه روي سطح افقي است 16 متر جابجا مي كند. كار انجام شده توسط اين شخص چقدر است؟


 

الف: 3200j

دليل:

W=F.d.cosα--›W=200×16× ½ =1600j

ü

ب: 1600j

 

ج: 800j

 

د: 200j

 

 

11- ماشيني در مدت 4 دقيقه باري به جرم 2 تن را به ارتفاع 5 متري انتقال مي دهد توان ماشين چقدر است؟
 

الف: 25000(W)

 

ب: 2500(W)

ü

ج: 416/6(W)

 

د: 41/66(W)

 

 

12- مزيت مكانيكي كامل يك ماشين برابر 4 است. اگر در حالت واقعي اين ماشين داراي بازده 0/8 باشد براي غلبه بر نيروي مقاوم به اندازه ي 320 نيوتن بايد چه نيروي محركي به ماشين وارد كنيم.


 

الف: 80 نيوتن

ü

ب: 100 نيوتن

 

ج: 240 نيوتن

 

د: 120 نيوتن

 

 

13- جسمي به جرم m با سرعت 7 حركت مي كند. اگر جرم آن نصف شود و سرعتش دو برابر گردد، انرژي جنبشي آن چه تغييري مي كند؟


 

الف: نصف مي شود

دليل:

دو برابر مي شود.

 

ب: هيچ تغييري نمي كند

ü

ج: دو برابر مي شود

 

د: چهار برابر مي شود

 

 

14- مردي به جرم 60 كيلوگرم با پسر 20 كيلوگرمي خود در اتومبيلي كه روي جاده افقي حركت مي كند نشسته اند. اگر اتومبيل مسافت 100 متر را طي كند. كار انجام شده بوسيله اين دو نفر چگونه است؟


ü

الف: برابر است


 

ب: كار انجام شده توسط پدر بيشتر است

 

ج: كار انجام شده تسط پسر بيشتر است

 

د: معلوم نيست

 

 

15- توان يك تلمبه برقي 2 كيلو وات و بازده ي آن 0/95 است. اين تلمبه در هر دقيقه چند كيلوگرم آب را از عمق 9/5 متر بالا مي آورد.


 

الف: 104×1/2

دليل:

ü

ب: 103×1/2

 

ج: 200

 

د: 20

 

 

16- براي اين كه دستگاه در حالت تعادل باشد، فاصله X برابر است با :


 

الف: 75

دليل:

(۱۵×۱۵)+(۱۰×۵)=(۲۵×X)----› ۱۷۵=۲۵×X ---› X = = ۱۱

 

ب: 15

ü

ج: 11

 

د: 10

 

 

17- در شكل روبرو مقدار نيروي مقاوم چند نيوتن است؟


ü

الف: 640N

دليل:

 

ب: 320N

 

ج: 240N

 

د: 80N

 

 

18- با استفاده از اصل هم ترازي(در يك سطح افقي درون يك مايع فشار مقداري ثابت است.) معلوم كنيد چگالي روغن چقدر است. (چگالي جيوه را 12 گرم بر سانتي متر مكعب بگيريد)


 

الف: يك گرم بر سانتي متر مكعب

دليل:

P1=P2---›Pgh1=Pgh2=12×1=P×8---›P=۱/۵

ü

ب: 1/5 گرم بر سانتي متر مكعب

 

ج: 8 گرم بر سانتي متر مكعب

 

د: 12 گرم بر سانتي متر مكعب

 

 

19- مسير درخشاني كه شهاب سنگ ها در آسمان بر جاي ميگذارند چندين ثانيه دوام مي آورد. در حالي كه مسير آذرخش آسمان فقط كسري از آسمان ديده مي شود. دليل اين موضوع اين است كه.............


 

الف: شهاب سنگ پر قدرت تر از آذرخش است.

دليل: زيرا آذرخش در ارتفاع پايين كه فشار زياد است صورت مي گيرد ولي شهاب سنگ در ارتفاعي مي سوزد كه فشار كم است.
 

ب: شهاب سنگ داغ تر از آذرخش است.

 

ج: آذرخش الكتريكي است در حالي كه شهاب سنگ الكتريكي نيست.

ü

د: شهاب سنگ در فشار كم و آذرخش در فشار زياد صورت مي گيرد.

 

 

20- دو گلوله باردار فلزي X و y بر روي دو پايه شيشه اي قرار دارند. يك گلوله ديگر، Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزديك آنها مي آوريم، سپس يك سيم رسانا به دو گلوله x و y وصل مي كنيم. بعد از مدتي سيم رسانا را بر مي داريم و دست آخر نيز گلوله Z را از آنجا دور مي كنيم. در اين صورت :


 

الف: هر دو گلوله بدون بار باقي مي مانند

 
 

ب: گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفي پيدا مي كند

ü

ج: گلوله x بار منفي و گلوله y بار مثبت پيدا مي كند

 

د: هر دو گلوله بار منفي پيدا مي كنند

 

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:27 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:25 |
ردیف پاسخ صحیح پاسخ شما
1 د
2 الف
3 د
4 د
5 الف
6 ب
7 الف
8 د
9 ج
10 ب
11 ج
12 ب
13 ج
14 الف
15 ب
16 ج
17 الف
18 ب
19 د
20 ج
21 د
22 د
23 ب
24 الف
25 د
26 ج
27 الف
28 ب
29 ب
30 ج

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:24 |

21- در شكل مقابل مقدار جريان را حساب كنيد.

الف: 1/1 آمپر

ب: 0/99 آمپر

ج: آمپر

د: 10 آمپر

 

22- هنگامي كه سوئيچ اتومبيل را باز مي كنيد چه مدت بايد سوئيچ باز باشد تا الكترون هايي كه از قطب منفي به حركت در آمده اند به قطب مثبت برسند؟

الف: ¼ ثانيه

ب: 4 ثانيه

ج: 4 دقيقه

د: 4 ساعت

 

23- در كدام يك آهن رباي دائمي به كار رفته است؟

الف: زنگ اخبار

ب: قطب نما

ج: موتور پنكه

د: جرثقيل الكتريكي

 

24- عامل انتقال الكتريسيته در جامدات رسانا كدام يك از موارد زير است؟

الف: الكترون

ب: يون

ج: پروتون

د: نوترون

 

25- كدام پيام سريع تر اثر مي كند؟

الف: اثر هورمون رشد بر استخوان

ب: اثر آدرنالين بر قلب

ج: اثر انسولين در مصرف قند بدن

د: اثر عصب سمپاتيك بر قلب

 

26- كدام يك از جمله هاي زير در رابطه با اجزاي دستگاه اسكلتي انسان صحيح است؟

A: رباط ها فقط مي توانند در خارج مفصل قرار گيرند

B: استخوان ران هيچ گونه اتصال مستقيمي با استخوان نازك ني ندارد

C: سر استخوان ران حالت گوي و قسمتي از استخوان نيم لگن حالت كاسه دارد.

الف: A

ب: B

ج: B و C

د: A و C

 

27- كدام يك از موارد زير مستقيم ترين شواهد تغيير گونه را ارائه مي كنند؟

الف: فسيل ها

ب: كالبد شناسي

ج: ماهي ها و دوزيستان

د: خزندگان و پرندگان

 

28- گل هايي كه بويي شبيه بوي گوشت گنديده دارند توسط كدام يك از جانوران زير گرده افشاني مي شوند.

الف: زنبورها

ب: مگسها

ج: خفاش

د: مرغ شهد خوار

 

29- كدام يك از ماهيچه هاي زير مخطط نيست؟

الف: سريني بزرگ

ب: مثانه

ج: ماهيچه هاي قلبي

د: ماهيچه هاي خياطه

 

30- زردپي آشيل به كدام ماهيچه متصل است؟

الف: سريني بزرگ

ب: سريني متوسط

ج: توأم

د: خياطه

 

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:18 |
11- ماشيني در مدت 4 دقيقه باري به جرم 2 تن را به ارتفاع 5 متري انتقال مي دهد توان ماشين چقدر است؟

الف: 25000(W)

ب: 2500(W)

ج: 416/6(W)

د: 41/66(W)

 

12- مزيت مكانيكي كامل يك ماشين برابر 4 است. اگر در حالت واقعي اين ماشين داراي بازده 0/8 باشد براي غلبه بر نيروي مقاوم به اندازه ي 320 نيوتن بايد چه نيروي محركي به ماشين وارد كنيم.

الف: 80 نيوتن

ب: 100 نيوتن

ج: 240 نيوتن

د: 120 نيوتن

 

13- جسمي به جرم m با سرعت 7 حركت مي كند. اگر جرم آن نصف شود و سرعتش دو برابر گردد، انرژي جنبشي آن چه تغييري مي كند؟

الف: نصف مي شود


ب: هيچ تغييري نمي كند

ج: دو برابر مي شود

د: چهار برابر مي شود

 

14- مردي به جرم 60 كيلوگرم با پسر 20 كيلوگرمي خود در اتومبيلي كه روي جاده افقي حركت مي كند نشسته اند. اگر اتومبيل مسافت 100 متر را طي كند. كار انجام شده بوسيله اين دو نفر چگونه است؟

الف: برابر است


ب: كار انجام شده توسط پدر بيشتر است

ج: كار انجام شده تسط پسر بيشتر است

د: معلوم نيست

 

15- توان يك تلمبه برقي 2 كيلو وات و بازده ي آن 0/95 است. اين تلمبه در هر دقيقه چند كيلوگرم آب را از عمق 9/5 متر بالا مي آورد.

الف: 104×1/2

ب: 103×1/2

ج: 200

د: 20

 

16- براي اين كه دستگاه در حالت تعادل باشد، فاصله X برابر است با :

الف: 75

ب: 15

ج: 11

د: 10

 

17- در شكل روبرو مقدار نيروي مقاوم چند نيوتن است؟

الف: 640N

ب: 320N

ج: 240N

د: 80N

 

18- با استفاده از اصل هم ترازي(در يك سطح افقي درون يك مايع فشار مقداري ثابت است.) معلوم كنيد چگالي روغن چقدر است. (چگالي جيوه را 12 گرم بر سانتي متر مكعب بگيريد)

الف: يك گرم بر سانتي متر مكعب

ب: 1/5 گرم بر سانتي متر مكعب

ج: 8 گرم بر سانتي متر مكعب

د: 12 گرم بر سانتي متر مكعب

 

19- مسير درخشاني كه شهاب سنگ ها در آسمان بر جاي ميگذارند چندين ثانيه دوام مي آورد. در حالي كه مسير آذرخش آسمان فقط كسري از آسمان ديده مي شود. دليل اين موضوع اين است كه.............

الف: شهاب سنگ پر قدرت تر از آذرخش است.

ب: شهاب سنگ داغ تر از آذرخش است.

ج: آذرخش الكتريكي است در حالي كه شهاب سنگ الكتريكي نيست.

د: شهاب سنگ در فشار كم و آذرخش در فشار زياد صورت مي گيرد.

 

20- دو گلوله باردار فلزي X و y بر روي دو پايه شيشه اي قرار دارند. يك گلوله ديگر، Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزديك آنها مي آوريم، سپس يك سيم رسانا به دو گلوله x و y وصل مي كنيم. بعد از مدتي سيم رسانا را بر مي داريم و دست آخر نيز گلوله Z را از آنجا دور مي كنيم. در اين صورت :

الف: هر دو گلوله بدون بار باقي مي مانند

ب: گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفي پيدا مي كند

ج: گلوله x بار منفي و گلوله y بار مثبت پيدا مي كند

د: هر دو گلوله بار منفي پيدا مي كنند

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:17 |
 

نمونه سؤالات المپياد استاني شماره 3


نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي مرحله استاني شماره 3 سال سوم

 

دانش آموزان عزیز لطفاً به نکات زیر توجه کنید :

   1- مجموع سؤالات این مرحله 30 سؤال تستی است.

   2- زمان پاسخگویی به این آزمون 30 دقیقه می باشد.

   3- گزینه های مناسب هر سؤال را انتخاب کنید سپس روی گزینه پاسخگویی کلیک نمایید.

   4- سؤالات نمره منفی دارند. (هر 3 جواب غلط یک جواب درست را حذف می کند)

   5- پس از پاسخگویی به سؤالات می توانید کارنامه و پاسخ تشریحی سؤالات را دریافت نمایید.

 

1- واكنش سديم ئيدروكسيد(NaoH) با هيدروكلريك اسيدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها مي باشد؟

الف: تركيب

ب: تجزيه

ج: جانشيني يگانه

د: جانشيني دوگانه

 

2- اگر بنزين مورد استفاده در خودروها را ايزواكتان خالص (C8H18) در نظر بگيريم براي اين كه كارآيي موتور خوب باشد نسبت O2 به بنزين در هنگام ورود به سيلندر خودرو به كدام صورت است؟

                                                          

الف:               ب:               ج:                  د:

 

3- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضريب هاي مواد واكنش دهنده كدام عدد زير است؟

الف: 11

ب: 5

ج: 12

د: 7

 

4- در هسته ي يك اتم عامل پايداري هسته كدام است؟

الف: نيروي دافعه ي بين پروتون ها

ب: نيروي جاذبه ي بين الكترون ها و نوترون ها

ج: نيروي دافعه بين الكترون ها

د: نيروهاي هسته اي حاصل از نوترون ها

 

5-  PH محلول A برابر 5 و PH محلول B برابر 2 مي باشد.كدام گزينه در مورد اين دو ماده درست است؟

الف: هر دو اسيدند

ب: هر دو باز هستند

ج: ماده A اسيد و ماده B باز است

د: ماده A باز و ماده B اسيد است

 

6- كدام يك از از نظريه هاي زير در مورد سياره پلوتو صحيح است؟

الف: يك سياره خارجي است

ب: زماني يكي از قمر هاي نپتون بوده است.

ج: از يك منظومه ديگر وارد منظومه شمسي شده است.

د: يك سياره داخلي است.

 

7- كدام عامل مهم ترين دليل براي حركت ورقه هاي سنگ كره مي باشد؟

الف: جريان هم رفتي در نرم كره

ب: اختلاف چگالي در نرم كره

ج: اختلاف دما در نرم كره

د: جريان هاي دريايي

 

8- كدام گياه نسبت به بقيه پيشرفته تر است؟

الف: سرخس

ب: خزه

ج: كاج

د: كدو

 

9- قطع كردن دم موشها در طي چندين نسل پي در پي توسط ويسمن اثبات مي كند كه:

الف: صفات اكتسابي ارثي هستند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها موجب بروز تغيير مي باشد

ج: صفات اكتسابي ارثي نمي شوند

د: تغييرات در جمعيت جانداران به وجود مي آيد نه در فرد

 

10- شخصي با نيروي 200 نيوتن كه با سطح افق زاويه 60 درجه مي سازد، جعبه اي به وزن 400 نيوتن را كه روي سطح افقي است 16 متر جابجا مي كند. كار انجام شده توسط اين شخص چقدر است؟

الف: 3200j

ب: 1600j

ج: 800j

د: 200j

 

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 11:6 |

انواع گازهای در کوره

استفاده از گازهای بی‌اثر (نظیر آرگن و نیتروژن)‌ در کوره‌ها، ساده‌ترین روش برای جلوگیری از پوسته شدن (Scaling) و کربن زدایی سطح فولاد است. وقتی فضای یک کوره کاملاً بسته،‌پر از یک گاز بی‌اثر باشد، این گاز با قطعه فولادی داغ ترکیب شیمیایی ایجاد نمی‌کند و سطح قطعه‌کار کربن‌زدایی نخواهد شد. متاسفانه گازهای بی‌اثر گران قیمت هستند و به همین دلیل استفاده از آنها محدود است.

اتمسفر گرماگیر

اتمسفر گرماگیر هنگامی ایجاد می‌شود که مخلوطی از هوا و گاز طبیعی یا پروپان از روی یک کاتالیزور گرم عبور کند. وجود گرما و کاتالیزور باعث ترکیب هوا و گاز و به وجود آمدن مخلوطی از نیتروژن (40%)، کربن منواکسید (20%)، هیدروژن (40%) و مقداری بخار آب خواهد شد. مخلوط گازهای حاصل سرد شده و سپس به فضای کوره پمپاژ می‌شود. پتانسیل کربن در گاز گرماگیر (مخلوط گاز حاصل) تابعی از نقطه شبنم (میزان رطوبت) در اتمسفر گازی می‌باشد. نقطه شبنم (Dew Point) باید بر اساس نوع فولاد تنظیم گردد. شدت جریان عبور گاز از کوره و فشار مثبت گاز درون کوره باید به دقت کنترل شود. اگر این کار با دقت انجام شود، می‌توان کربن‌زدایی یا کربن‌دهی سطح فولاد را کنترل نمود.

اتمسفر گرمازا

کوره‌های با اتمسفر گرمازا دارای ساختار ساده و نسبتاً ارزان قیمت هستند. این اتمسفر را می‌توان از احتراق ناقص مخلوط هوا و گاز (اغلب یا پروپان) تولید کرد. مخلوط هوا- گاز در حضور یک کاتالیزور می‌سوزند. رطوبت حاصل از احتراق را می‌توان به هنگام سرد شدن گاز حاصل از احتراق، به صورت میعان جدا نمود. کیفیت گاز گرمازا، که در این عملیات حاصل می‌شود، به یکنواختی ترکیب گاز سوختنی، که با هوا ترکیب شده و از مجاورت کاتالیزور عبور می‌کند، بستگی دارد.

نکات احتیاطی

مخلوط گازها با هوا، که برای تولید اتمسفر گرماگیر و گرمازا به کار می‌روند، تحت شرایط خاصی، قابل انفجار هستند. بنابراین وقتی کوره روشن می‌شود، نباید بلافاصله گاز اتمسفریک را به کوره هدایت کرد. بلکه باید صبر کرد تا دمای آن به (1400oF (760oC) برسد یا بیشتر از آن شود.

خلاء

استفاده از کوره‌های با اتمسفر خلاء بهترین روش در محافظت از سطح فولادها در عملیاتی حرارتی می‌باشد. کوره‌های خلاء (Vacuum furnace) به روش الکتریکی گرم می‌شوند. در صورتی که بتوان درب یک کوره و دیگر درزهای آن را به خوبی آب‌بندی کرد و با یک پمپ خلاء، هوای داخل کوره را تخلیه نمود، می‌توان ادعا کرد که قطعات داخل کوره در شرایط نزدیک به خلاء عملیات حرارتی شده‌اند. با ایجاد خلاء در کوره، سطح اکسیژن در آن پایین می‌آید، به طوری که دیگر اثری بر روی فولاد در دماهای بالا نخواهد گذاشت. در کوره‌های خلاء پدیده‌های نامطلوب دیگر از جمله کربن‌دهی و کربن‌زدایی نیز اتفاق نمی‌افتد.

آنیل کردن فولادهای ابزار و فولادهای آلیاژی

آنیل کردن (annealing) فولاد باعث کاهش سختی و بهبود قابلیت ماشینکاری آن می‌شود. فولاد آنیل شده را می‌توان به صورت سرد تغییر شکل داد و ریزساختار مورد نظر را در آن ایجاد نمود. معمولاً فولادهای آلیاژی و فولادهای ابزار در حالت آنیل شده در بازار عرضه می‌شوند. گاهی اوقات نیز لازم می‌شود مصرف کننده نهایی فولاد را آنیل کند، مثلاًٌ هنگامی که فولاد در حالت فورج شده یا نورد شده خریداری می‌شود، یا قبل از سختکاری مجدد فولادی که سخت شده است و یا به هنگام آماده سازی یک ابزار فولادی قبل از جوشکاری. برای اجرای یک عملیات آنیلینگ موفق باید قطعه کار ابتدا بآرامی گرم شود تا به دمای آنیل مناسب برسد و سپس برای مدت کافی در این دما نگهداشته شود تا تبدیلات ساختاری آن انجام شود و در نهایت باید قطعه کار بسیار آهسته، با سرعت یکنواخت و تحت کنترل سرد شود و این مرحله بسیار مهم است.
چند نکته مفید در آنیل کردن قطعات عبارتند از:
·         هنگامی‌ که لازم است یک ساختار بهینه و با قابلیت ماشینکاری خوب در فولاد به وجود آید، آن را آنیل کنید،
·     هنگامی که لازم است یک قطعه فولادی مجدداً سختکاری شود، مخصوصاً‌ اگر سختی فعلی آن 45 HRC یا بیشتر است، آن را آنیل کنید،
·         وقتی که لازم است برای رفع اعوجاج یا تغییرات ابعادی، بر روی ابزار دوباره‌کاری شود، آن را آنیل کنید،
·         برای آنیل کردن از کوره‌های با اتمسفر کنترل شده،  حمام نمک خنثی (neutral salt bath) یا کوره خلاء استفاده نمایید،
·         قطعه کار را بآرامی و با سرعت یکنواخت تا دمای آنیلینگ گرم کنید،
·         به دقت دمای کوره و قطعه کار را کنترل کنید و
·         سرد کردن بسیار آهسته و یکنواخت نیز مرحله پایانی و مهم‌ترین مرحله هر عملیات آنیلیگ می‌باشد.

نرمالیزه کردن

نرمالیزه کردن (normalizing) نیز یک عملیات حرارتی است که در آن فولاد را ابتدا تا دمای مناسب، که معمولاً 100oF (56oC) بالاتر از دمای تغییر ساختار فولاد (transformation) است و دمای بحرانی بالایی (upper critical temperature) نیز نامیده می‌شود، گرم می‌کنند و سپس آنرا در هوا خنک می‌کنند تا به دمای محیط برسد. فولادهای کم کربن، با کربن متوسط، پرکربن، بعضی فولادهای آلیاژی، بعضی فولادهای زنگ نزن و بعضی فولادهای ریخته‌گری شده را می‌توان نرمالیزه کردن فولادها به این دلایل انجام می‌شود: 1) برای سخت‌تر کردن یا افزایش استحکام فولاد؛ 2) به عنوان یک پیش عملیات حرارتی قبل از آنیلینگ یا سختکاری، برای ریزدانه کردن (refine) ساختار فولاد. البته نرمالیزه کردن را نمی‌توان بر روی بسیاری از فولادهای ابزار انجام داد، زیرا این فولادها در هوا کوئنچ می‌شوند و سخت خواهند شد.
یک کاربرد دیگر نرمالیزه کردن، همگن سازی (homogenizing) فولادهای کربنی و آلیاژی (قبل از آنیلینگ یا سختکاری) است که قبلاً فورج یا نورد شده باشند. فولادهای فورج شده و نورد شده از نظر ریزساختاری تقریباً غیر همگن هستند و عملیات آنیلینگ و سختکاری بخوبی پاسخ نمی‌دهند. وجود حرارت بالا در عملیات نرمالیزه کردن، این نوع ریزساختار نامطلوب را پاک کرده و یک ساختار همگن و نسبتاً ریزدانه در فولاد به وجود می‌آورد که بخوبی به عملیات حرارتی بعدی پاسخ می‌دهد.
نرمالیزه کردن فولادها، همچنین قابلیت ماشینکاری و دانه‌بندی را بهبود می‌بخشد و باعث ایجاد یک ساختار ریزدانه و همگن خواهد شد. این عملیات می‌تواند تنشهای ایجاد شده در قطعات فولادی و سازه‌های جوشکاری شده را نیز آزاد نماید.

منبع: وبلاگ سیمرغ سعادت

+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 10:28 |

عنصر زیرکونیم

   نوشته شده توسط: Ali harati    نوع مطلب :جدول تناوبی عناصر ،

زیرکونیم فلزی با درخشندگی سفید مایل به سبز که به طور خود به خود در هوا مخصوصأ در درجه حرارتهای بالا مشتعل می شود . ترکیبات زیرکونیم خاصیت سمی پایینی دارد . هافنیم به همراه زیرکونیم دیده می شود و هافنیم از زیرکونیم در نیروگاههای اتمی بازیافت می شود .

زیرکون سنگ جواهر اولیه زیرکونیم است که همچنین به نامهای جارگون، hyacinth jacinth , ligure نامیده می شود اسم این کانی در کتاب مقدس نیز آورده شده است. این عنصر در سال 1789 توسط Klaproth کشف شد و توسط Werner تحت نام زیرکون شناخته شد. این فلز به صورت ناخالص اولین بار توسط Berzelius در سال 1824 با روش گرمایش مخلوط پتاسیم و فلورید زیرکون پتاسیم در یک فرایند تجزیه به دست آمد.
این عنصر در تیپ S ستاره ها پیدا شد ه و در خورشید و شهابسنگها شناسایی شده است. آنالیزهای نمونه های سنگی ماه توسط آپولوهای مختلف به طور شگفت آوری بالا دیده شده است که در ماه میزان ترکیب اکسید زیرکونیم در مقایسه با زمین خیلی زیاد برآورد شده است.
زیرکونیم طبیعی شامل 5 ایزوتوپ می باشد. 15 ایزوتوپ دیگر نیز از این عنصر شناخته شده است. زیرکون با ترکیب ZrSiO4 در سنگ معدن عامل اصلی می باشد. اکسید زیرکونیم به صورت خالص به فرم کریستاله حدود یک درصد حاوی هافنیم است. زیرکون همچنین در بیش از 30 کانی دیگر وجود دارد.
زیرکونیم تجاری توسط واکنش کلرید زیرکونیم با منیزیم تولید می شود. این عنصر فلزی به رنگ خاکستری سفید و با درخشندگی فراوان است. فلزات جامد در اکثر مواقع دیر آتش می گیرند و اشتعال پذیری آنها پایین است ولی در مورد این عنصر فرق می کند. هافنیم به طور ثابت در سنگها و نهشته های حاوی زیرکونیم وجود دارد و به روشهای مختلفی جداسازی می شود.
زیرکونیم با هدف تجاری حاوی 1 تا 3 درصد هافنیم است. زیرکونیم با خاصیت مقطع جذب پایین برای نوترونها است و برای انرژی هسته ای مثل پوششهای سوختی عناصر کاربرد دارد. تولید انرژی هسته ای امروزه به بیش از 90 درصد زیرکونیم نیاز است.
زیرکونیم که در راکتورها استفاده می شود دارای هافنیم به صورت آزاد است. Zircaloy یکی از ترکیبات مهم زیرکون است که برای کاربردهای هسته ای نیز کاربرد دارد. زیرکونیم مقاومت استثنایی در برابر خوردگی اسیدها و بازها توسط آب دریا و عوامل دیگر دارد. ترکیب زیرکونیم و روی دارای خاصیت مغناطیسی قوی برای درجه حرارت پایینتر از 35 درجه کلوین است.
این عنصر به علت خاصیت مقاومت در برابر خوردگی در صنایع مختلف کاربرد دارد. زیرکونیم در لوله های خلا دریافت کننده گاز، به عنوان یک عامل مهم در آلیاژ فولاد، در آلات وابسته به جراحی های پزشکی، در لامپهای فتوفلاش، استرهای قابل انفجار، در رشته سازی ریونها، لامپهای فیلامنت و غیره کاربرد دارد. این عنصر در محصولات ضدعفونی کننده کربناتها به عنوان یک ماده سمی کاربرد دارد. از ترکیب زیرکونیم و نیوبیم یک ترکیب تولید می شود که در درجه حرارت پایین فوق رسانا است. و در آهنرباهای سوپر رسانا کاربرد دارد که در تولید بالا خاصیت الکتریکی قوی نیز دارد. اکسید زیرکونیم در جواهر سازی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خاصیت درخشندگی و انکسار نور بالا است. ترکیب ناخالص اکسید زیرکونیم در بوته های آزمایشگاهی به عنوان یک عامل مقاوم در برابر شوک حرارتی و در کوره های متالوژیکی و همچنین در صنایع شیشه و سرامیک به عنوان مادهدیرگداز کاربرد دارد.
قیمت عنصر زیرکونیم با خلوص 99.6 درصد حدود 150 دلار در یک کیلوگرم است.ساختار بلوری عنصر زیرکنیوم


اثرات زیرکونیم بر روی سلامتی
زیرکونیم و نمکهای آن سمیت کمی دارند. زیرکونیم 95 یکی از رادیو نوکلیدهایی است که در آزمایش سلاحهای اتمی به کار می رود. زیرکونیم از رادیو نوکلیدهای دارای دوام طولانی است که تولید و ادامه تولید آن ، طی دهه ها و قرنها خطر سرطان را افزایش داده است.

اثرات زیست محیطی زیرکونیوم
زیرکونیم بر روی محیط زیست اثر منفی ندارد.عنصر زیرکنیوم در طبیعتخواص فیزیکی و شیمیایی عنصر زیرکونیم :
عدد اتمی: 40
جرم اتمی:91.224
نقطه ذوب : C° 1857
نقطه جوشC° 4200
شعاع اتمی : Å 2.16
ظرفیت: 4
رنگ: سفید نقره ای
حالت استاندارد: جامد
نام گروه: 4
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 640
شکل الکترونی: [Kr]4d25s2
شعاع یونی : Å 0.72
الکترونگاتیوی: 1.33
حالت اکسیداسیون: 4
دانسیته: 6.51
گرمای فروپاشی : Kj/mol 19.2
گرمای تبخیر : Kj/mol 567
مقاومت الکتریکی : Ohm m 0.000000424
گرمای ویژه: J/g Ko 0.27
دوره تناوبی:5

شماره سطح انرژی : 5
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 10
پنجمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Zr-86 16.5 ساعت
Zr-88 83.4 روز
Zr-89 3.27 روز
Zr-90 پایدار
Zr-91 پایدار
Zr-92 پایدار
Zr-93 1530000.0 سال
Zr-94 پایدار
Zr-95 64.02 روز
Zr-96 پایدار
Zr-97 16.9 روز

اشکال دیگر :
هیدرید زیرکونیم ZrH2
اکسید زیرکونیم ZrO2
تری کلرید زیرکونیم ZrCl3 و تترا کلرید زیرکونیم ZrCl4

منابع : زیرکون و کانی بدلیت
کاربرد : در آلیاژکاری ، کاربردهای هسته ای ، تهیه آجرهای حرارتی و پوشش طبل به کار می رود .


+ نوشته شده توسط کریم در یکشنبه یکم خرداد 1390 و ساعت 10:25 |